28 Haziran 2021 Pazartesi 12:06
İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz Genelgesini yayımladı!
Takip Et:

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yayımlanmış olan genelgede uygulamaya konulan çok sıkı tedbir kararlarının alındığı ve 14 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 de de uygulanmakta olan kısmi kapanma ve tam kapanma dönemlerinin ardından 17 Mayıs 2021 gününden bu zamana dek belirli etaplar halinde ‘’ kademeli olarak normalleşme ‘’ sürecinin yürütüldüğü belirtildi. Salgın seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin de 21 Haziran 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde ele alınan ve kademeli olarak normalleşme döneminin üçüncü etabına geçişte birtakım tedbirlerin de 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren uygulamaya geçirilmesi gerektiğinin de değerlendirilmesi yapılan genelgede, şunlar yer almaktadır:

‘’ 1 Haziran 2021 Salı günü tarih ve 8878 sayılı genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesi kapsamında hali hazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma yasakları hafta içi ve hafta sonları da dahil olmak üzere 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00 ‘e kadar devam edecektir. 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00 ‘ten itibaren ise hafta içi ve hafta sonu ayrımı olmadan hem sokağa çıkma yasaklar hem de uygulanmakta olan şehirler arası seyahat kısıtlamaları bitecektir, belirtilmiş olan tarihten itibaren de sokağa çıkma yasakları ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları uygulanmayacaktır. Bütün iş kollarında ve faaliyet alanlarında da, salgın ile mücadele kapsamında temel prensiplerden bir tanesi olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının da yanında ayrıca ‘’ Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde kendi iş kolu ve faaliyet alanı için belirlenen bütün tedbirler ile esaslara uyuması şartı ile, hali hazırda faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan bütün iş yerleri de 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeniden faaliyetlerine başlayabileceklerdir. Sektörün de talebi ile birlikte faaliyetine ara vermiş olan sinema salonları da 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeniden faaliyete geçebileceklerdir. Ayrıca bütün iş yerleri de 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren, ruhsatlarında belirtilen faaliyet kollarına göre de belirlenen açılış ve kapanı saatleri arasında tekrardan hizmet verebileceklerdir.

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilmiş olan masa ve / veya sandalyeler arasında ki mesafe kurallarına da uyulması şartı ile 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren de yeme ve içme yerlerinin hem açık alanlarında hem de kapalı alanlarında aynı masada ve aynı anda bulunabilecek kişi sayısına ilişkin kısıtlama tedbirleri de uygulanmayacaktır.  Ayrıca, sokağa çıkma yasaklarının sona ereceği günden itibaren de bütün iş yerlerinin ruhsatlarında belirtilen faaliyet konusuna göre ilgili olan idare tarafından da belirlenmiş olan açılış ve kapanış saatleri kapsamında faaliyet gösterebileceğine işaret edilen genelge de ‘’ Hali hazırda konaklama tesislerinde de saat 22.00 ‘de ve diğer iş yerlerinde ise akşam saat 21.00 ‘den itibaren sona eren müzik yayınlarının canlı olarak icra edilenleri de dahil olmak üzere, bu konuda yen bir tedbir kararı alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren de saat 24.00 ‘e kadar yapılabilecektir. ‘’ bilgisi yer almaktadır.

Konaklama tesislerinin açık alanlarında ya da kapalı olan alanlarında düzenlenecek olan eğlence ile etkinliklerde, fiziki mesafe kurallarının dışında gösterdikleri faaliyet konusuna göre de Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yer alan diğer usu ile esaslara da uyulması sağlanacaktır. Aynı zamanda işletmecileri tarafından da konaklama tesisleri içerisinde bulunan restoran, kulüp vs. alanlarda da yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi adına ve fiziki mesafe kurallarının da uygulanabilmesi adına her türlü tedbirler de alınacaktır. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehber’inde yer alan her bir etkinlik ya da faaliyet ile ilgili olarak da belirlenmiş olan kural ve esaslar ile beraber temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak şartı ile STK’ler, sendikalar, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşları, kooperatif ile birliklerin genel kurul dahil olmak üzere geniş katılımlı olan bütün etkinlikleri ile birlikte her türlü toplantı, göster, ya da yürüyüşleri için de hala geçerli olan kişi başına düşen açık alanlarda ki 4 metrekare, kapalı alanlarda da 6 metrekare yer ayrılarak yapılmasına dair uygulamalar aynı şekilde devam ettirilecektir.

Nikah ve düğün merasimlerinde ise yemek ve içecek ikramı da yapılabilecektir. Canlı müzik icrası dahil olacak şekilde müzik yayınları da gece saat 24.00 ‘e kadar yapılabilecektir. Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yer alan ‘ düğün esnasında sosyal mesafe kurallarının uygulanamayacağı oyun, dans, halay veya gösteri yapılmamalıdır ‘ şeklinde ki hüküm doğrultusunda da, Sağlık Bakanlığı tarafından bu konu ile ilgili yeni bir tavsiye kararı alınıncaya dek düğün ve nikah törenlerinde yalnızca fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil etmeyecek şekilde oyun, dans, halay veya gösteriler yapılabilecektir. Nikah ve düğün merasimlerinde kapalı alanlar için hala daha uygulamada olan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması koşulunun dışında katılımcı sıralamasına gidilmeyecektir. Aynı zamanda yapılacak olan köy düğünlerine de 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren izin verilecek ve belirtilmiş ola tarihten itibaren de il, ilçe ve beldelerde yapılacak olan sokak düğünlerine izin verilip verilmeyeceği ise il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarında karar alınacaktır. Sünnet düğünü, nişan ve kın gecesi gibi yapılacak olan etkinliklere de daha önceden duyurusu yapılan 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden sonra izin verilecektir. Konser, festival, gençlik kampı vb. etkinliklere de kişi başına asgari açık olan alanlarda 4 metrekare, kapalı olan alanlarda da 6 metrekare yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilmiş olan kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulması şartı ile izin verilecektir. ‘’

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde toplu taşıma hakkında belirlenen kural ve esaslar ile birlikte temizlik, maske ve mesafe kurallarına da riayet edilmesi koşulu ile birlikte 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi ve / veya şehirler arası bütün toplu taşıma araçlarında bulunan yolcu / koltuk kapasite sınırlamalarına da bir son verileceği belirtilen genelgede, 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlar ile 18 yaş altı olan gençler ile çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair getirilen kısıtlama tedbirlerinin yine aynı gün içerisinde kalkacağı belirtildi.


Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde belirlenecek olan kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulamada olan 10.00 ile 16.00 mesai saatleri uygulaması da sona erecek ve 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren de normal dönem mesai düzenine geri dönüş yapılacaktır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının da günlük çalışma saatlerinin başlangıç ve bitiş saatleri  ile birlikte öğle dinlenme süresi de bölgelerin özelliklerine göre ve verilen hizmetin özelliğine göre de valiler tarafından tespit edilecektir.

Kahvehane, kıraathane vb. kağıt oyunları ile taş oyunlarının oynandığı iş yerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına ve oynatılmasına dair de mevcut olan kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sona erecektir ve oyun oynanması ile oyun oynatılmasına da müsaade edilecektir.

Park, bahçe, kamp, piknik ve mesire alanı gibi yerlerde de Kovid – 19 ile mücadele kapsamında uygulanmakta olan kısıtlamaların 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacağı belirtildi.

Salgının yayılması açısından çok ciddi bir şekilde risk oluşturması sebebi ile faaliyet konusunun nargile salonu ile nargile kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir tedbir kararının alınmasına dek ara verilmeye devam edilecek ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servis edilmeyecektir.

‘’ Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ile Sri Lanka ‘dan ülkemize gelenler ile son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik olarak zorunlu karantina uygulamasına ise bir son verilecektir ve bu kapsamda olan kişilerin de ülkemize girişten azami 72 saat öncesinde yapılmış negatif sonucu olan PCR test raporu ibrazı ise yeterli olarak görülecektir. Afganistan ile Pakistan’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik olarak zorunlu olan karantina uygulamasının süresi ise 10 güne düşürülecek ve karantinanın da 7. Gününde uygulanan PCR testinin sonucunun negatif çıkması ile zorunlu olarak uygulanan karantina uygulaması da sonlandırılacaktır. PCR testi sonucunun pozitif çıkması halinde de Sağlık Bakanlığı COVİD – 19 rehberi doğrultusunda hareket edilecektir. Bu şekilde de ülkemize giriş yapan ve zorunlu olarak da karantinaya tabi olan kişiler ise valilikler tarafından yurtlarda karantinaya alınabileceği gibi karantina oteli olarak hizmette bulunan konaklama tesislerinde de karantinaya tabi tutulacaklardır. Karantina otelleri, konaklama ücretleri, bu kişilerin sınır kapılarından transferleri vb. hususlarına ilişkin olarak usul ve esaslar da valilikler tarafından belirlenecek ve ilan edilecektir. Sınır kapılarımızdan girişte azami olarak 72 saat önce yapılmış olan ve negatif sonuçlu çıkan PCR test raporunu ibraz edemeyen vatandaşlara sınır kapılarında PCR testi ya da hızlı antijen testi yapıldıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve yapılan test sonucunun da pozitif çıkan kişilerin ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanacaktır. ‘’

Yoğunlaştırılmış denetim uygulaması sağlanacak

Valilikler ile kaymakamlıklar tarafından, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilmekte olan her bir iş kolu ile faaliyet alanına ilişkin olarak ayrı ayrı belirlenen tedbir, usul ve esasların ilgili olan iş yeri yetkilileri ile çalışanlarına hatırlatılmasına dair de bilgilendirme faaliyetlerine ağrılık verileceğinin vurgusu yapılan genelgede, önümüzdeki dönem içerisinde vali ile kaymakamların koordinesinde kolluk kuvvetlerinin de azami düzeyde kapasite ile birlikte katılım gösterdiği yoğunlaştırılmış denetim uygulamalarının gerçekleştirileceği belirtildi.

Aynı zamanda yayımlanan genelgede, yürütülecek olan her türlü denetim faaliyetinde iş yeri sahipleri ve çalışanları ile vatandaşları belirlenen kurallara uyma ve sorumlu davranmaya nezaket ile davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergileneceği, kurallara uymada aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali vb. suiistimal edici tutum ve davranışlar ile karşı karşıya gelinmesi halinde de gereken idari işlem ve adli işlem tesisinden de hiçbir şekilde imtina edilmeyeceği belirtilmiştir.


Son Güncelleme: 28.06.2021 12:06
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.