Türkiye'nin en çok korktuğu durum ortaya çıktı! İşte araştırma sonucu

Ipsos tarafından gerçekleştirilen bir anket, 29 ülke arasında göç endişesinin en yüksek olduğu ülkeleri sıraladı. Bu ankette Almanya birinci, Türkiye ise ikinci sırada yer aldı. Türkiye'de göç konusundaki endişenin yüksek olmasının yanı sıra, en büyük korku kaynağının "enflasyon" olduğu görüldü. Bu sonuçlar, toplumun ekonomik belirsizlikler ve göç konusundaki endişelerle başa çıkmaya çalıştığını gösteriyor. Göç meselesi, özellikle Almanya'da yaşanan artışla daha fazla gündeme gelirken, Türkiye'de ise enflasyon sorunu halk arasında büyük bir endişe kaynağı olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin en çok korktuğu durum ortaya çıktı! İşte araştırma sonucu

 

Ipsos'un yayımladığı bir araştırmaya göre, Türkiye en çok enflasyondan korkan ülke olarak belirlendi. Ankete göre, 29 ülke arasında göç endişesi en yüksek olan ülke Almanya, ikinci sırada ise Türkiye bulunuyor. Türkiye'de en büyük endişe kaynağı ise enflasyon. İşte detaylar...

 

Ipsos'un yayımladığı bir araştırmaya göre

İPSOS TÜRKİYE ENFLASYONDAN EN ÇOK KORKAN ÜLKE

Ipsos'un 22 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankette, katılımcılara "Ülkenizde en çok hangi konuyu endişe verici buluyorsunuz?" sorusu soruldu. Bu ankete göre Almanya'da göç endişesi son bir aya göre 11 puan artarak yüzde 44'e yükseldi. Bu, 2016'daki Suriyeli mültecilerin akınından bu yana en yüksek seviyedir. Türkiye'de ise göç endişesi yüzde 41'dir ve Hollanda ile İngiltere ile birlikte en yüksek göç endişesine sahip ülkelerden biridir. Tüm ülkelerin göç endişesi ortalaması ise yüzde 15'tir.

Almanya'da en büyük endişe konuları sırasıyla enflasyon (%45), yoksulluk ve sosyal eşitsizlik (%35), iklim değişikliği (%28), suç ve şiddet (%21) olarak sıralanıyor.

Türkiye'de ise en büyük endişe kaynakları enflasyon (%55), yoksulluk ve sosyal eşitsizlik (%31), suç ve şiddet (%23), vergiler (%20) ve mali/siyasi yolsuzluk (%20) olarak belirlendi.

Araştırmaya göre, Türkiye'de diğer endişe kaynakları şunlardır:

İşsizlik (%19)

Eğitim (%19)

İklim değişikliği (%14)

Terörizm (%14)

Ahlaki gerileme (%9)

Aşırılıkçılığın yükselmesi (%7)

Çevreye olan tehditler (%4)

Sağlık hizmetleri (%4)

Koronavirüs (%3)

Krediye erişiminin engellenmesi (%3)

Sosyal programların sürdürülmemesi (%2)

Ülkeler arasındaki askeri çatışmalar (%1)

Türkiye'de en yüksek endişenin enflasyon olduğu görülüyor ve bu konu kamuoyunun büyük bir endişe kaynağı olarak öne çıkıyor.

Ipsos'un gerçekleştirdiği ankete göre Almanya'da göç endişesi son aylarda artarak yüzde 44'e ulaştı. Bu artışın, özellikle Suriyeli sığınmacıların ülkeye gelmesinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştığına işaret ediyor. Türkiye ise yüzde 41'lik oranla göç endişesi bakımından Almanya'yı takip ediyor ve göç meselesi Türk toplumunun gündeminde önemli bir yer tutuyor. Hollanda da yüzde 32 ve İngiltere yüzde 29 ile göç endişesinin yoğun yaşandığı ülkeler arasında yer alıyor. Diğer ülkelerde göç endişesi yüzde 15 ortalamasının altında kalıyor.

Türkiye'de ise en büyük endişe kaynağı "enflasyon." Türk toplumunun yüzde 55'i enflasyonu önemli bir sorun olarak görüyor. Bunun yanı sıra, yüzde 31'lik bir kesim yoksulluk ve sosyal eşitsizliği, yüzde 23'ü suç ve şiddeti, yüzde 20'si vergileri ve mali/siyasi yolsuzluğu en büyük endişeleri olarak sıralıyor.

Göç konusu, Türkiye için uzun yıllardır önemli bir mesele olmuştur. Özellikle Suriye iç savaşı nedeniyle ülkeye sığınan milyonlarca insanın etkisiyle göç endişesi arttı. Türkiye, birçok göçmeni kabul ederek onlara sığınma sağlamış ve bu durum toplumun endişelerine yol açmıştır. Enflasyon ise ekonomik belirsizliklerin ve yaşam maliyetinin artışının bir sonucu olarak gündemde önemli bir yer tutuyor.

Sonuç olarak, Ipsos anketi Türkiye'nin ve diğer ülkelerin en büyük endişelerini açıkça yansıtıyor. Göç ve ekonomik belirsizlikler toplumun önemli sorunları arasında yer alırken, bu endişelerin çözümü için hükümetler ve toplumlar arasında işbirliği önemlidir.