Tütün ürünlerinleri için flaş karar çıktı! Son gün Aralık 2023!

Sigara tiryakilerini yakından ilgilendiren haber: Puro, sigarillo, nargile ve pipo ile ilgili getirilen yeni düzenlemeler sonunda Resmi Gazete'de duyuruldu. Bu tütün ürünlerine uyum sağlamak adına son tarih ise 31 Aralık 2023 olarak belirlendi. Değişikliklerle ilgili detayları kaçırmamak için takipte kalın!

Tütün ürünlerinleri için flaş karar çıktı! Son gün Aralık 2023!

Tütün ürünlerine yönelik yeni düzenlemeler, Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu. Puro, sigarillo, nargile tütünü, pipo tütünü ve sarmalık kıyılmış tütün gibi ürünlerle ilgili getirilen bu düzenlemeler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın imzasıyla hayata geçirildi. Detaylı standartların belirlendiği bu düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin son tarih ise 31 Aralık 2023 olarak ilan edildi.

Puro ve sigarillo için öngörülen standartlar, Türk Standardı (TS) 13444'e uygunluk temelinde belirlendi. Bu standart, puro ve sigarilloların tariflerini ve özelliklerini detaylı bir şekilde ele alıyor. Resmi Gazete'de yer alan ilanda, piyasada satışa sunulan puro ve sigarilloların, TS 13444 standardının son güncel haline uygun olması zorunluluğuna vurgu yapıldı.

Ayrıca, ihraç amaçlı üretilen puro ve sigarillolarda belirtilen şartların aranmayacağı da ilanda özellikle belirtildi. Bu düzenlemelerle tütün ürünlerinin üretiminde ve tüketiminde belirlenen standartların sağlanması hedefleniyor, böylece sağlıklı ve standartlara uygun ürünlerin tüketiciye sunulması amaçlanıyor.

Son yayımlanan resmi ilanda, tütün ürünleri alanında önemli bir geçiş dönemine işaret eden geçici maddeye vurgu yapıldı. Türk Standardı (TS) 13444'e uygun olmayan puro ve sigarillo çeşitlerinin piyasaya arzı için belirlenen son tarih, 31 Aralık 2023 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar, mevcut izinleri bulunan ve standartlara uymayan puro ve sigarillolar, piyasada satılabilecek ve bu ürünlere ait piyasaya arz uygunluk belgeleri güncellenebilecek.

xzc

Ancak, 31 Aralık 2023 tarihinden sonra TS 13444'e uygun olmayan puro ve sigarillo çeşitlerine ait piyasaya arz uygunluk belgeleri iptal edilecek. Bu durum, standartlara uygunluğun vurgulanmasına yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, bu tür ürünlerin piyasada varlığını sürdürebileceği son tarih ise 30 Haziran 2024 olarak belirlendi. Ancak, bu tarihten itibaren puro ve sigarillo üretici ve ithalatçılarının, standartlara uygun olmayan ürünlerin piyasada bulunmaması için gerekli önlemleri alması bekleniyor.

Bu yeni düzenlemeyle birlikte, tütün ürünleri piyasasında standardizasyonun artırılması ve tüketicilerin sağlıklı ürünlere ulaşmasının hedeflendiği görülüyor. Aynı zamanda, sektördeki üretici ve ithalatçıların bu standartlara uyum sağlama konusunda sorumluluklarının artırılması amaçlanıyor.

Son yayımlanan resmi ilanda, tütün ürünleri alanında kritik bir geçiş dönemine işaret eden detaylar gün yüzüne çıktı. Türk Standardı (TS) 13444'e uygun olmayan puro ve sigarillo türlerinin piyasaya arz izinleri ile ilgili son tarih, 31 Aralık 2023 olarak belirlendi. Ancak bu tarihe kadar başvurusu yapılmış izin talepleri, ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde değerlendirilecek ve izinler bu maddeye uygun olarak verilebilecek.

sd

Belirtilen tarihten önce yapılan başvuruların mevzuata uygunluğu göz önünde bulundurularak sonuçlandırılacağı ifade edilen ilanda, bu fıkraya göre verilecek izinlerin de belirlenen madde hükümlerine tabi olacağı belirtildi. Ayrıca, tebliğin hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda kanunda öngörülen idari yaptırımların uygulanacağı vurgulandı.

Sigarillo, sigara şeklinde sarılmış ve boyutları sigara boyutlarında olan puro çeşidi olarak tanımlandı. Bunun yanı sıra, nargilelik tütünle ilgili de önemli bir tebliğin Resmi Gazete'de yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Nargile aparatında yakılarak veya ısıtılarak tüketilmek üzere piyasaya arz edilen ürünler için belirlenen standarda dikkat çekilen ilanda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 13445 Nargilelik Tütün Mamulü Standardına atıfta bulunuldu. Bu standartlarla, nargilelik tütün mamullerinin kalite ve güvenlik açısından belirlenen ölçütleri karşılaması hedefleniyor. Bu adımlarla, tütün ürünlerinde standardizasyonun sağlanması ve tüketicilerin sağlıklı ürünlere erişiminin artırılması planlanıyor.

zx

Son yayımlanan resmi ilanda, nargilelik tütün mamulleri alanındaki önemli geçiş dönemine dair detaylar gün ışığına çıktı. TS 13445 Nargilelik Tütün Mamulü Standardına uygun olmayan nargilelik tütün mamullerinin piyasaya arz izinleri için belirlenen son tarih, 31 Aralık 2023 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar, mevcut izinleri bulunan ve standartlara uymayan nargilelik tütün mamulleri, piyasada satılabilecek ve bu ürünlere ait piyasaya arz uygunluk belgeleri güncellenebilecek.

Ancak, 31 Aralık 2023 tarihinden sonra TS 13445 Nargilelik Tütün Mamulü Standardına uygun olmayan nargilelik tütün mamullerine ait piyasaya arz uygunluk belgeleri iptal edilecek. Bu durum, standartlara uygunluğun vurgulanmasına yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda, bu tür ürünlerin piyasada varlığını sürdürebileceği son tarih ise 30 Haziran 2024 olarak belirlendi. Ancak, bu tarihten itibaren nargilelik tütün mamulleri üretici ve ithalatçılarının, standartlara uygun olmayan ürünlerin piyasada bulunmaması için gerekli önlemleri alması bekleniyor.

Ayrıca, ilanda TS 13445 Nargilelik Tütün Mamulü Standardının tadilatı ile kabul edildiği 30 Eylül 2022 tarihinden önce yapılan piyasaya arz izni başvurularının, başvurunun yapıldığı tarihteki mevzuat hükümlerine göre değerlendirileceği ve bu fıkraya göre verilecek izinlerin bu madde hükümlerine tabi olacağı belirtildi.

Sarmalık kıyılmış tütün ve pipoluk tütün için de standartlara uyumun sağlanması gerektiğine dair ilanlar, ayrıca Resmi Gazete'de yer aldı. Bu tütün çeşitleri için belirlenen standartlara uyumun sağlanması için son tarih yine 31 Aralık 2023 olarak belirlendi. Bu adımlarla, tütün ürünlerinde standartizasyonun sağlanması ve tüketicilerin sağlıklı ürünlere erişiminin artırılması planlanıyor.

Nargilelik tütün mamulleri üreticilerinin, TS 13445 standardına uygun olmayan ürünlerin piyasada bulunmaması için gerekli tedbirleri alması zorunluluğu, sektördeki paydaşlar için belirleyici bir önem arz ediyor. Aynı şekilde, sarmalık kıyılmış tütün ve pipoluk tütün için belirlenen standartlara uyumun sağlanması da sektörün geleceği açısından kritik bir adımdır.

31 Aralık 2023'e kadar uyum sürecinin tamamlanması ve standartlara uygunluk sağlanmasıyla birlikte, piyasadaki nargilelik tütün mamullerinin kalitesinin artması ve tüketicilerin daha bilinçli tercihlerde bulunması hedeflenmektedir. Bu durum, tütün mamulleri pazarında sağlıklı, güvenilir ve standardize ürünlerin ön planda olmasına katkı sağlayacaktır.