Bist 100
9.374,2 0%
DOLAR
31,04 0,12%
EURO
33,67 -0,09%
ALTIN
2.022,06 0,76%

Küresel amaçlara ulaşmak için nitelikli eğitim şart! İşte nitelikli eğitimin temel hedefleri

Eğitim, sürdürülebilir kalkınmanın anahtarıdır. Ancak dünyada milyonlarca çocuk ve genç nitelikli eğitim fırsatlarından yoksundur. Birleşmiş Milletler, 2030 yılına kadar herkes için kapsayıcı ve hakkaniyete dayalı nitelikli eğitimi sağlamayı ve yaşam boyu öğrenimi teşvik etmeyi hedefliyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 05.02.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 14:12

Küresel amaçlara ulaşmak için nitelikli eğitim şart! İşte nitelikli eğitimin temel hedefleri

Eğitim, insanların potansiyellerini gerçekleştirmelerine, yaratıcılıklarını ortaya koymalarına, gelirlerini artırmalarına, sağlıklarını korumalarına, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmalarına, barış ve demokrasiyi desteklemelerine ve çevreyi korumalarına yardımcı olur. Eğitim, aynı zamanda küresel sorunlara çözüm bulmak için gerekli bilgi ve becerileri de sağlar. Peki nitelikli eğitim nasıl olur, hedefleri nelerdir? Haberimizde...

NİTELİKLİ EĞİTİM

Dünyada 617 milyon çocuk ve genç temel okuma ve matematik becerilerine sahip değildir. 2030 yılına kadar 1,5 milyar yetişkin okuryazar olamayabilir. 2020 yılında COVID-19 salgını nedeniyle okulların kapanmasıyla birlikte 1,6 milyar öğrenci eğitimlerini aksatmak zorunda kaldı. Bu durum, eğitimdeki eşitsizlikleri daha da derinleştirdi.

NİTELİKLİ EĞİTİM NEDİR?

Birleşmiş Milletler, 2015 yılında 193 ülkenin kabul ettiği 17 Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDG) belirledi. Bu hedefler, yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak ve herkes için barış ve refahı sağlamak için 2030 yılına kadar ulaşılması gereken evrensel bir çağrı niteliğindedir. Bu hedeflerden dördüncüsü, Nitelikli Eğitim’dir. Bu hedef, herkes için kapsayıcı ve hakkaniyete dayalı nitelikli eğitimi sağlamayı ve yaşam boyu öğrenimi teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

NİTELİKLİ EĞİTİM

NİTELİKLİ EĞİTİM HEDEFLERİ NELERDİR?

Nitelikli Eğitim hedefi, 10 alt hedef ve 3 uygulama yolu içermektedir5. Bu alt hedefler şunlardır:

* Ücretsiz, hakkaniyetli ve kaliteli ilköğretim ve ortaöğretimin tamamlanması

* Kaliteli okul öncesi eğitimine erişim

* Teknik, mesleki ve yükseköğretime eşit erişim

* İstihdam, insana yakışır iş ve girişimcilik için ilgili becerilerin artırılması

* Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kırılgan grupların eşit erişimi

* Okuryazarlık ve matematiksel becerilerin güvence altına alınması

EĞİTİMDE OKURYAZARLIK

* Sürdürülebilir kalkınma için eğitim

* Çocuklara, engellilere ve kırılgan durumdaki çocuklara uygun eğitim olanakları

* Gelişmekte olan ülkeler için yükseköğretim burslarının artırılması

* Nitelikli öğretmen tedarikinin artırılması

Bu alt hedeflere ulaşmak için, eğitime yeterli kaynak ayrılması, eğitim politikalarının etkili bir şekilde uygulanması, eğitim kalitesinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, eğitimde yenilikçi yöntemlerin kullanılması, eğitimde kapsayıcılığın ve çeşitliliğin sağlanması, eğitimde paydaşların işbirliği yapması ve eğitimde uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi gerekmektedir.

NİTELİKLİ EĞİTİM HEDEFİNE ULAŞMAK İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR NELERDİR?

Türkiye, Nitelikli Eğitim hedefine ulaşmak için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Türkiye, 2019 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından yayınlanan Küresel Eğitim İzleme Raporu’nda, eğitimde kapsayıcılık konusunda dünyada 8. sırada yer aldı. Türkiye, ayrıca, eğitimde dijital dönüşümü desteklemek için FATİH Projesi, eğitimde kaliteyi artırmak için Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, eğitimde uluslararası işbirliğini geliştirmek için Türkiye Bursları gibi önemli girişimlerde bulunmuştur.

KALİTELİ EĞİTİM

Nitelikli Eğitim, sadece bireylerin değil, toplumların ve ülkelerin de gelişmesine katkı sağlar. Nitelikli Eğitim, aynı zamanda diğer Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile de yakından ilişkilidir. Nitelikli Eğitim, yoksulluğun azaltılması, sağlığın iyileştirilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği, barış ve adalet gibi alanlarda da önemli bir rol oynar. Bu nedenle, Nitelikli Eğitim, küresel bir hedef, küresel bir sorumluluk ve küresel bir fırsattır.