Adalet Bakanlığı'ndan flaş hacizli mal kararı: 1 Kasım'a dikkat

Resmî Gazete'de duyuruldu! Adalet Bakanlığı'ndan haciz için güncel karar! Detaylar haberimizde.

Adalet Bakanlığı'ndan flaş hacizli mal kararı: 1 Kasım'a dikkat

Adalet Bakanlığı, yasal olarak tutulması zorunlu olmayan vakıf varlıklarına el konulmasına ilişkin düzenlemelerin 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.

HACİZLİ EŞYALAR İÇİN YENİ KARAR AÇIKLANDI

Bakanlığın açıklamasında, 5 Nisan'da Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa geçici hükümler eklendi. , 2023 Kayyımın elinde bulunan varlıkların artık İcra Kanunu uyarınca yasal olarak güvence altına alınabileceği belirlendi. Artık ihtiyaç kalmayan el konulan mülkün tasfiyesi kararının, tarafların çıkarları ve kamu yararı dikkate alınarak verildiği kaydedildi. Açıklamada şu ifadeler kullanılmıştır: "Bu düzenleme ile teminata tabi mallar teminatlardan çekilerek emanette kalmakta, ancak yasal istisnalar dışında öncelikli olarak borçluların elinde tutulmaktadır. Borçlunun menfaatleri alınacak ve korunacaktır. 

Hacizli Eşyalar İçin Yeni Karar Açıklandı

Taşınmazın sahibi olan borçlunun malı teslim almaması halinde, rehin sahibi, haciz kapsamındaki haklarını ileri sürme imkânına sahip olacaktır. Hak sahibinin haklarını kullanmaktan kaçınması halinde bu yönetmelik, hak sahibinin menfaati ve kamu yararı dikkate alınarak kayıtlı mallara ilişkin elektronik satışlara ilişkin hükümlerin uygulanmasını sağlar." Açıklamaya göre, yönetmelikte, Türk Kızılayı'na zarar gelmemesi için tüm formalitelerin yerine getirilmesi ve mülkiyet devrinin gerçekleşmemesi halinde söz konusu malların bedelsiz olarak devredileceği belirtildi. Bu düzenlemelerin süresinin dolmasına izin verilmesi halinde ülkeyi olumsuz etkileyeceği ve 1 Kasım 2023'ten itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.