Bist 100
10.676,65 1%
DOLAR
32,25 0,14%
EURO
35 0,27%
ALTIN
2.406,76 0,37%

Berat Kandili’nde Adetliyken Yapılabilecek İbadetler ve Dualar: Regl Döneminde Berat Kandili İbadetleri! Zikirler, Tesbihler ve Dualar

Berat Kandili, Müslümanlar için bağışlanma ve arınma gecesidir. Bu gecede ibadet etmek isteyen ancak adetli olan kadınlar, neler yapabileceklerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konuda fetva verdi. İşte adetliyken Berat kandilinde yapılacak ibadetler, zikirler, tesbihler ve dualar.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 18:56

Berat Kandili’nde Adetliyken Yapılabilecek İbadetler ve Dualar: Regl Döneminde Berat Kandili İbadetleri! Zikirler, Tesbihler ve Dualar

Berat Kandili’nde Adetli Kadınlar Nasıl İbadet Eder? Diyanet’ten Açıklama

Berat Kandili, Ramazan ayından önce Şaban ayının 15. gecesine denk gelen kutsal bir gecedir. Bu gece, Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşmak için dua etmek, ibadet etmek ve hayır işlemek için bir fırsattır. Bu gecede, Allah’ın affına, rahmetine ve mağfiretine nail olmak isteyen kullar, günah yükünden kurtulur ve beratlarını alırlar. Bu gecede, Allah’ın rızasını kazanmak için tövbe eden, ibadet eden, dua eden, sadaka veren, hayır işleyen kullar, büyük sevap ve fazilet elde ederler. Ancak bu gecede ibadet etmek isteyen ancak adetli olan kadınlar, neler yapabileceklerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konuda fetva verdi.

Adetliyken Berat Kandilinde Yapılacak İbadetler Nelerdir?

Adetliyken Berat Kandilinde yapılacak ibadetler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fetvasına göre şöyledir:

Adetli kadınlar, namaz kılamasalar da zikir ve tesbih çekebilir, dua edebilir. Bunlara bir mani yoktur. Bunun yanında Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre regli döneminde kadınlar, kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar, salâvat-ı şerife getirebilirler. Tefsir, hadis ve fıkıh eserlerini okuyup inceleyebilirler.

Adetli kadınlar, Kur’an okuyamazlar, ancak Kur’an dinleyebilirler. Bu gecede Kur’an-ı Kerim okunduğu zaman dinleyebilir, her çeşit zikir ve dua yapabilir, sadaka verebilirsiniz. Ayrıca Kur’an’daki duaya benzeyen âyetler de Kur’an okuma niyetiyle değil de dua maksadıyla regli dönemlerinde okunabilir. Örneğin, Fatiha Suresi, dua niyetiyle adetliyken okunabilir.

Adetli kadınlar, oruç tutamazlar, ancak gündüzünde oruç tutanlara ikramda bulunabilir, iftar sofralarına katılabilir, oruçlulara dua edebilirler. Ayrıca, adetli kadınlar, Berat Kandili’nde oruç tutamadıkları için kaza orucu tutmaları gerekmez.

Adetli kadınlar, cinsel ilişkiye giremezler, ancak eşleriyle sevgi ve saygı çerçevesinde konuşabilir, sarılabilir, öpebilirler. Ancak cinsel arzuyu uyandıracak davranışlardan kaçınılmalıdır.

Adetli kadınlar, Kabe’yi tavaf edemezler, ancak uzaktan seyredebilir, dua edebilir, selam verebilirler. Ayrıca, adetli kadınlar, gerekmedikçe camilere giremezler, ancak cami avlusunda veya bahçesinde oturabilir, dua edebilir, sohbet edebilirler.

Adetliyken Berat Kandilinde Okunacak Dualar Nelerdir?

Adetliyken Berat Kandilinde okunacak dualar, herhangi bir sınırlama olmaksızın istenilen her duayı okumak mümkündür. Ancak bu gecede, Allah’tan af, mağfiret, rahmet, hidayet, bereket, sağlık, huzur, mutluluk, başarı, hayırlı ömür ve hayırlı son istemek için bol bol dua edilmelidir. Bu gecede, Peygamber Efendimiz (SAV)'e salavat getirmek, onun şefaatine nail olmak için çok sevaptır. Ayrıca, bu gecede, Kur’an-ı Kerim’den Yasin Suresi, Fetih Suresi, Duhan Suresi, Mülk Suresi, Nebe Suresi gibi sureler okunabilir. Bu gecede, aşağıdaki dualar da okunabilir:

“Allahümme innî es’elüke’l-afve ve’l-âfiyete fid-dünyâ ve’l-âhireh. Allahümme innî es’elüke’l-afve ve’l-âfiyete fî dînî ve dünyâyâ ve ehli ve mâlî. Allahümme estur avrâtî ve âmin rev’âtî. Allahümme’hcurnî min beyni yedeyke ve min halfike ve an yemînike ve an şimâlike ve min fevkike en eûzü bike min tahtike. Allahümme innî eûzü bike min zevâli ni’metike ve tehavvüli âfıyetike ve fücâeti nıkmetike ve cemîi sahatike.” (Anlamı: Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af ve afiyet isterim. Allah’ım! Dinimde, dünyamda, ailemde ve malımda af ve afiyet isterim. Allah’ım! Ayıplarımı ört, korkularımı gider. Allah’ım! Senin önünden, arkandan, sağ tarafından, sol tarafından ve üstünden sana sığınırım. Altından sana sığınmaktan da sana sığınırım. Allah’ım! Nimetinin zail olmasından, afiyetinin bozulmasından, ani gelecek azabından ve bütün gazabından sana sığınırım.)

 “Allâhümme innî es’elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ente’l–müsteân, ve aleyke’l–belâğ, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh”

Anlamı: “Allahım! Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve âhirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah’ın yardımıyla kazanılabilir. ”

Âdetli Kadınların Camiye Girişi: İslami Perspektif

Âdet ve lohusalık dönemlerinde kadınların camiye girişi, İslam âlimleri arasında farklı yorumlara sahiptir. Bazı durumlar için istisnalar kabul edilirken, genel olarak bu dönemlerde camiye giriş tavsiye edilmemektedir.

Âdet ve lohusalık halleri, İslam’da özel dönemler olarak kabul edilir ve bu dönemlerde kadınların camiye girmeleri genellikle tavsiye edilmez. Ancak, bazı âlimler ihtiyaç halinde camiye girişin veya camiden geçişin mümkün olabileceğini belirtmişlerdir.

Genel Görüş ve İstisnalar Çoğunlukla, âdet ve lohusalık hallerinde kadınların camiye girmeleri uygun bulunmaz. Ancak, ihtiyaç halinde veya camiden geçmek gibi durumlarda bazı âlimler bu kurala istisnalar getirmiştir.

Farklı Yorumlar ve Uygulamalar Hanefi, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre, caminin avlusu ve müştemilatı gibi yerlerde durmanın, cami hükümlerine tabi olmadığı görüşü de bulunmaktadır. Ayrıca, Zahirî mezhebine göre âdetli kadınların camiye girebileceği ve orada durabileceği ifade edilir.

“Âdetliyken camiye girilir mi?”

İslam âlimlerinin çoğunluğuna göre âdetliyken camiye girilmesi tavsiye edilmez, ancak bazı ihtiyaç durumlarında istisnalar olabilir.

“Lohusalık döneminde camiye girmek caiz mi?”

Lohusalık döneminde de genel olarak camiye giriş uygun görülmez, fakat bazı mezhepler ve âlimler farklı yorumlar sunabilir.

Bu konuda, âlimlerin görüşleri ve farklı durumlar için yapılan yorumlar dikkate alınmalıdır. Her durumda, kişisel ihtiyaçlar ve inançlar çerçevesinde en uygun karar verilmelidir.