Bist 100
9.374,2 0%
DOLAR
31,04 0,15%
EURO
33,68 0,01%
ALTIN
2.024,74 0,89%

İcralık alacağı olanları sevindiren karar duyuruldu

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından icra takibinde alacaklı olan vatandaşları memnun eden emsal teşkil edecek bir karar yayımladı. Kararda; Sıra cetveli durumuna itiraz edilmesiyle faiz gelirlerinin hak sahibine ödeneceği belirtildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 18:08

İcralık alacağı olanları sevindiren karar duyuruldu

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin verdiği son karar icra takibinde alacaklı olan tüm vatandaşları sevindirdi. Yargıtay'ın karar açıklamasında Anayasa Mahkemesi'nin bu konudaki hükümsüzlük kararı dikkate alınarak, sıra cetveli durumuna itiraz edilmesi halinde, hak sahiplerine her türlü faiz gelirinin ödenmesine karar verildiği bilgisi yer aldı. Şimdiye kadar bu nemalar devlete kalıyordu.

İçtihat Bülteni'nden edinilen bilgilerde; 2 yıl önce bir alacaklının avukatı, icra süresi boyunca hazinede kalan faizin tahsis edilmesinin kendisine ait olduğunu iddia ederek, uzlaşma kararının iptalini istemişti.

İLK DERECE MAHKEMESİ BAŞVURUYU REDDETTİ

İlk derece mahkemesi, yönetim kurulunun aldığı faizin alacaklılara ödenmesine ilişkin yasal dayanak bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Davacının alacaklısının avukatı daha sonra karara itiraz etti.

Bölge Adliye Mahkemesi ise, Harçlar Kanunu 36/1. maddesi gereği İlk derece mahkemesi kararının hükümlerine uygun olduğunu değerlendirerek davanın esastan reddine karar verdi. Alacaklının avukatı karara yeniden itiraz etti. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi de Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından kararını değiştirerek içtihatında şu ifadelere yer verdi:

“492 sayılı Vergi Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında “adli işlemler sonucunda mahkemeler, hakimler, savcılar, icra daireleri ve iflas daireleri tarafından alınan paraların asıl ve müteakip işlemlerin bankaya yatırılması halinde” hükmü yer almaktadır. Bu tutarın faiz, ikramiye ve diğer menfaatleri her ne sebeple olursa olsun Devlete intikal ettirilir.", ikinci fıkrasında ise açıkça "'İhracın kaldırılmasından elde edilen tereke para ve fonları ile yatırılan paralar Bankada "Kısıtlı olanlar veya bulunmayanlar bir önceki fıkra hükümlerinden muaftır" başlığı altında yer alırken, bahsi geçen iki hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından 4 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 04.05.2023 tarih ve 2023/48 E. - 2023/72 K. sayılı kararla, Daire İçtihatı, İİK’nın 140 vd. hükümlerde, icra dairesi tarafından alacaklıya ödenmeyen tutarın, emre itiraz edilmesi halinde tahsil edileceği, ancak alacaklıya ödenmeyen tutardan faiz geliri oluşması halinde tahsil edileceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. icra müdürünün emir cetvelinin banka hesabına yatırılmasına itiraz edilmesi nedeniyle alacaklıya ödeme yapılmasının hukuki dayanağı bulunmadığından birikimden elde edilen gelirler alacaklıya ödenecektir. Karara esas olan Vergi Kanunu'nun 36. maddesinin birinci ile ikinci fıkralarının Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırılması nedeniyle hazineye ait olduğunu düşünürken, Verilen görüş, eğer faiz geliri elde ediliyorsa bunun hak sahibine ödenmesi gerektiği yönündedir. Dolayısıyla, söz konusu kanunun hükümleri yürürlükten kaldırılmamış ve alt ve bölge mahkemelerinin kararlarının verildiği tarihte yürürlükte olsa bile, bu kararlar, daha önce Temsilciler Meclisi'nin içtihatlarına göre geçerliliğini koruyordu; Yönetim kararlarına esas olan yasal düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması nedeniyle, şikâyet konusu olan, itiraz inceleme süresi içerisinde Anayasa Mahkemesi'nin 5 Nisan 2023 tarih ve 2023/48 E - 2023/72 sayılı kararına göre; K., 4 Mayıs 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İptal kararının, henüz tam olarak çözüme kavuşturulmamış şikayet için geçerli olacağı sonucuna varıldı.

Bu durum; İlk derece mahkemesinin şikayeti kabul etmesi ve itiraz edilen yönetim kararının faiz tutarının Hazineye gelir kaydedilmesi yönündeki kısmının iptaline karar verilmesi nedeniyle bölge mahkemesinin kararı bozuldu ve ilk derece mahkemesi kararı iptal edildi."