Bist 100
10.771,36 0%
DOLAR
32,83 -0,01%
EURO
35,14 -0,11%
ALTIN
2.435,99 -0,1%

Gazi Üniversitesi KPSS 60 puanla personel alımı yapıyor! Büro personeli, sekreter...

Gazi Üniversitesi'ne sözleşmeli personel alımı ilanı geldi. İlana kaydolmak için gerekli bilgiler aşağıdadır.

Yayın Tarihi: 11.06.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 11:23

Gazi Üniversitesi KPSS 60 puanla personel alımı yapıyor! Büro personeli, sekreter...

Gazi Üniversitesi genelge yayınlayarak 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendi uyarınca 19 sözleşmeli personel alımının yapılacağını duyurdu. İlana baktığımızda 1 avukat, 6 büro personeli, 1 fizyoterapis, 3 hemşire, 1 diyaliz hemşiresi, 2 tıbbi sekreter, 1 diş protez teknikeri, 1 iklimlendirme teknisyeni, 2 yapı yüzey kaplama teknisyeni, 1 koruma ve güvenlik görevlisi alımının gerçekleştirileceği görüldü.

BAŞVURU KOŞULLARI

1) 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 48 inci maddesi (A) bendinde belirtilmiş olan şartları taşımak.

2) Çeşitli kararnamelerle görevden alınmamış olmak.

3) Hiçbir sosyal sigorta kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık yardımı alınmamış olunması.

4) 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 4/B maddesine göre “Bu şekilde çalıştırılan kişilerin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı davranışlarda bulunmaması.

Sözleşme süresi içinde Başkanın takdirine bağlı olarak belirlenen sebepler veya istisnai haller nedeniyle kuruluşları tarafından fesih halleri hariç, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren en fazla bir yıl, sözleşmeyi yenilememeleri durumunda ise sözleşmenin feshi tarihinden itibaren bir yılı geçmeden kadrolu pozisyonlara alınamazlar. (Değişiklik 26 Ocak 2023 tarih ve 32085 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7433 sayılı Kanun ile)

5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler dolmuş olsa dahi; Kasıtlı suçlardan dolayı bir yıl ya da daha fazla hapis cezasına veya affa uğramış olsa dahi; milli güvenliğe karşı suçlar, anayasal düzene ve onun işleyişine karşı işlenmiş olan suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,kamu sağlığına karşı suçlar, zimmete para geçirme, gasp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni suistimal, iflas dolandırıcılığı, ihaleye fesat karıştırma, sahtecilik, ifada sahtecilik, kara para aklama veya mal kaçakçılığı gibi suçlardan mahkum olmamak.

Gazi Üniversitesi KPSS 60 puanla personel alımı yapıyor

Özel Şartlar

1) Belirtilen eğitim seviyesinden mezun olmak, gerekli mesleki yeterliliğe sahip olmak ve belgelere sahip olmak.

2) Başvurulan pozisyonun gerektirdiği KPSS (B) 2022 grup sınavını geçmiş olmak.

3) Erkek adayların askerlik hizmeti yapmamış olmaları gerekmektedir. (Askerlik görevini tamamlamış ve muafiyetli veya tecilli askerlik hizmeti.)

4) 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 53 üncü maddesi hükümlerini etkilememek kaydıyla, ilan edilmiş olan sözleşmeli personel kadroları açıklamasında 24 saat çalışma durumuna engel olabilecek “Vardiyalı çalışma engeli yoktur” ifadesine ilişkin olarak, fiziksel ya da ruhsal bir hastalığının olmaması.

5) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan ve yurt dışında aldığı diplomaların denkliğini teyit eden belge.

6) Sertifikanın eğitim sertifikası olması gerek. Göçmenlik belgeleri kabul edilmeyecek.

7) Avukat kadrolarına sözleşmeli personel alımına ilişkin Yönetmeliğin Ek 2. Maddesine eklenen Ek (RG-7/7/2022-31889-CK-2022/310/1) bent: “Yükseköğretim Kurulunca araştırma üniversitesi olarak belirlenen yükseköğretim kurumları, Cumhurbaşkanının uygun göreceği kadrolara atanır.”

Bu esaslara göre sözleşmeli personel alımında bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uygulanabilir. Gerektiğinde sözlü sınav yapılacaktır.

BAŞVURU

Tebligat başvuruları "http://personelilan.gazi.edu.tr/" adresi üzerinden alınmaktadır.