Bist 100
9.548,09 1%
DOLAR
32,51 0,18%
EURO
34,61 0,17%
ALTIN
2.480,07 0,25%

Ticaret Bakanlığı Yüksek Maaş ile Lise Mezunu Memur Alımı Yapıyor

Ticaret Bakanlığı, 2024-EKPSS merkezi yerleştirme sonuçlarına göre bünyesine 132 memur alacağını duyurdu. Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan ilanda, yerleşen adayların istenilen belgeleri belirli bir süre içinde teslim etmeleri gerektiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 27.02.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 14:16

Ticaret Bakanlığı Yüksek Maaş ile Lise Mezunu Memur Alımı Yapıyor

TİCARET BAKANLIĞI 132 MEMUR ALACAK!

Ticaret Bakanlığı, 2024-EKPSS merkezi yerleştirme sonuçlarına göre bünyesine 132 memur alacağını duyurdu. Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan ilanda, yerleşen adayların istenilen belgeleri belirli bir süre içinde teslim etmeleri gerektiği bildirildi.

personel alımı

TİCARET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI KONTENJANLARI

Bakanlık, alacağı 132 memurun 42’sinin lise, 23’ünün ön lisans, 67’sinin lisans mezunu olacağını açıkladı. Lise mezunları arasında 42 hizmetli ( 2001 ) ve 1 teknisyen ( 2112 ) alınacak. Ön lisans mezunları arasında 5 laborant ( 3071 ), 13 tekniker ( 3249, 3485, 3235 ) ve 5 veznedar ( 3171 ) alınacak. Lisans mezunları arasında 6 psikolog ( 4131 ), 42 memur ( 4001 ), 17 kimyager ( 4559 ) ve 1 hemşire ( 4605 ) alınacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, 2024-EKPSS merkezi yerleştirme sonuçları Bakanlığın internet sitesinde yayınlandı. Bakanlığa yerleştirilen aday listesine buradanulaşabilirsiniz.

TİCARET BAKANLIĞI MEMUR ALIM BELGE TESLİM TARİHİ BELLİ OLDU!

Bakanlık, yerleştirilen adayların atanabilmeleri için istenilen belgeleri ve beyanlarını, 12.03.2024 günü saat: 18.00’e kadar, Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Caddesi 63/1 06530 Çankaya/ANKARA) adresine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta ya da kargodaki gecikmeler dikkate alınmaz. Belirtilen sürede belgelerini teslim etmeyen adaylar atanma hakkını kaybeder.

TİCARET BAKANLIĞI MEMUR ALIM İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Bakanlık, yerleşen adaylardan aşağıdaki belgeleri istediğini duyurdu:

Beyan Formu, (okunaklı ve eksiksiz doldurulmalıdır) buradanindirebilirsiniz

07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin “Amaç, Kapsam ve Dayanak” başlıklı Madde 4 (ç) bendi hükmü gereğince; Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu gösteren mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu”,

Bakanlığa yerleştirildiğinize ilişkin ÖSYM sonuç belgesinin çıktısı,

E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya geçici mezuniyet belgesi,

E-devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi,

Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı),

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (aday tarafından imzalanmış şekilde), buradan indirebilirsiniz

Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi,

Not: Halen askerlik görevini ifa eden adayların muhtemel terhis tarihlerini de içerir bir dilekçeyi istenilen belgeler arasında göndermeleri gerekmektedir. Bu adayların atama işlemleri terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlığa başvurmaları halinde gerçekleştirilecektir.

2 adet vesikalık fotoğraf (Erkek adaylar için gömlek ve kravatlı olmalıdır. Tüm adaylar için her fotoğrafın arkasına TC Kimlik Numarası, adı ve soyadı yazılmalıdır.),

2024-EKPSS/KURA ile Kimyager olarak yerleşen adaylar için, Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu Özel Şartlar’da yer alan “ 7113” sayılı nitelik kodlu, “Son 5 yıl içinde en az YDS D düzeyinde İngilizce yeterliği almış olmak” koşulu gereğince, son beş yıl içinde alınmış YDS / e-YDS’den en az (D) seviyesinde veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belge,

Mal bildirim beyannamesi için buradanindirebilirsiniz

DETAYLARIN TAMAMI  BURADA