Bist 100
9.548,09 1%
DOLAR
32,51 0,18%
EURO
34,61 0,17%
ALTIN
2.480,07 0,25%

Berat ne demek, kelime anlamı ne? Berat Kandili’nde Oruç ve İbadetin Önemi

Berat, Arapça bir terimdir. “Berâet” diye de söylenir. Berat, anlam olarak, "bir şeyden kurtulmak ve pak olmak"tır. Berat Kandili, Müslümanların işlediklerinin kayıt altına alındığı gecedir. Bu gecede, Allah’ın kararlaştırdığı doğumlar, ölümler ve rızıklar açıklanır.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 18:33

Berat ne demek, kelime anlamı ne? Berat Kandili’nde Oruç ve İbadetin Önemi

Berat Kandili: Günahların Affedildiği Mübarek Gece

Berat Kandili, Müslümanlar için son derece kıymetli olan mübarek gecelerden biridir. Berat Gecesi, Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretinin bolca tecelli ettiği, duaların kabul olduğu, günahların silindiği ve kulların temize çıktığı bir gecedir. Bu gece, Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfûz’dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Ayrıca bu gece, Allah’ın takdir ettiği doğumlar, ölümler ve rızıklar belirlenir. Bu nedenle bu geceye Berat Kandili, yani kurtuluş gecesi denir.

Berat Kandili’nin Anlamı ve Önemi

Berat, Arapça bir kelime olup, “temize çıkma, bir beladan kurtulma, suçsuz olma” gibi anlamlara gelir. Berat Kandili, Allah’ın affına ve rahmetine nail olmak için bir fırsat gecesidir. Bu gecede, Allah’ın rızasını kazanmak için tövbe eden, ibadet eden, dua eden, sadaka veren, hayır işleyen kullar, günah yükünden kurtulur ve beratlarını alırlar. Bu gecede, Allah’ın rahmeti, mağfireti ve ihsanı her tarafa yayılır. Bu gecede, Allah, kullarına şöyle seslenir: “Yok mu benden af dileyen, onu affedeyim. Yok mu benden rızık isteyen, onu rızıklandırayım. Yok mu başka isteği olan, ona da istediğini vereyim.” Bu gecede, Allah, kullarının amel defterlerini yazdırır ve onlara gelecek yılın hayır ve şerlerini bildirir. Bu gecede, Allah, kullarına bol bol dua etmelerini, hayır ve hasenat yapmalarını, birbirlerine karşı merhametli ve affedici olmalarını ister.

Berat Kandili’nde Nasıl İbadet Edilir?

Berat Kandili’nde, Müslümanlar, gündüzünde oruç tutar, gecesinde namaz kılar, Kur’an okur, zikir ve tesbih çeker, dua ve istiğfar eder, sadaka verir, hayır ve hasenat yapar, anne-babalarına, akrabalarına, dost ve komşularına hayır dua eder, onları ziyaret eder, haklarını helal eder, gönüllerini alır, dargınlıkları giderir, barış ve kardeşlik içinde olurlar. Berat Kandili’nde, Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuştur: “Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ, o andan fecir oluncaya kadar: ‘Benden mağfiret dileyen yok mu, tövbesini kabul edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, rızık vereyim. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der.” (İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191)

Berat Kandili’nde Okunacak Dualar

Berat Kandili’nde, Allah’tan af, mağfiret, rahmet, hidayet, bereket, sağlık, huzur, mutluluk, başarı, hayırlı ömür ve hayırlı son istemek için bol bol dua edilmelidir. Bu gecede, Peygamber Efendimiz (SAV)'e salavat getirmek, onun şefaatine nail olmak için çok sevaptır. Ayrıca, bu gecede, Kur’an-ı Kerim’den Yasin Suresi, Fetih Suresi, Duhan Suresi, Mülk Suresi, Nebe Suresi gibi sureler okunabilir. Bu gecede, aşağıdaki dualar da okunabilir:

“Allahümme innî es’elüke’l-afve ve’l-âfiyete fid-dünyâ ve’l-âhireh. Allahümme innî es’elüke’l-afve ve’l-âfiyete fî dînî ve dünyâyâ ve ehli ve mâlî. Allahümme estur avrâtî ve âmin rev’âtî. Allahümme’hcurnî min beyni yedeyke ve min halfike ve an yemînike ve an şimâlike ve min fevkike en eûzü bike min tahtike. Allahümme innî eûzü bike min zevâli ni’metike ve tehavvüli âfıyetike ve fücâeti nıkmetike ve cemîi sahatike.” (Anlamı: Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af ve afiyet isterim. Allah’ım! Dinimde, dünyamda, ailemde ve malımda af ve afiyet isterim. Allah’ım! Ayıplarımı ört, korkularımı gider. Allah’ım! Senin önünden, arkandan, sağ tarafından, sol tarafından ve üstünden sana sığınırım. Altından sana sığınmaktan da sana sığınırım. Allah’ım! Nimetinin zail olmasından, afiyetinin bozulmasından, ani gelecek azabından ve bütün gazabından sana sığınırım.)

“Allahümme innî es’elüke min hayri mâ se’elüke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallâhü aleyhi ve sellem. Ve eûzü bike min şerri mâ isteâze minhü nebiyyüke Muhammedün sallallâhü aleyhi ve sellem. Ve ente’l-müsteanü ve aleyke’l-belâğü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.” (Anlamı: Allah’ım! Senden, Peygamberin Muhammed (SAV)’in senden istediği hayrı isterim. Ve sana, Peygamberin Muhammed (SAV)’in sana sığındığı şerden sığınırım. Yardım ancak sendendir. Tebliğ de senin üzerinedir. Güç ve kuvvet ancak Allah’ındır.)

“Allahümme innî eûzü bike minel-hammi vel-hazeni ve eûzü bike minel-aczi vel-keseli ve eûzü bike minel-cübni vel-buhli ve eûzü bike min galebetid-deyni ve kahrir-ricâli.” (Anlamı: Allah’ım! Senden keder ve üzüntüden sana sığınırım. Senden acizlik ve tembellikten sana sığınırım. Senden korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Senden borcun baskısından ve insanların zulmünden sana sığınırım.)