Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Evi, arsası olanlara son dakika kararı! Bunu yapmayana tapu yok

Türkiye’deki miras hukuku alanında gerçekleşen son düzenlemeler, kardeşlerin mirası paylaşma yöntemini büyük oranda değiştirdi. Artık, paylı mülkiyetin satılması ya da devredilmesi için, bütün paydaşların müşterek rızası ve noter tasdiki şart koşuldu.

Yayın Tarihi: 15.06.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 16:31

Evi, arsası olanlara son dakika kararı! Bunu yapmayana tapu yok

Türkiye’deki yeni yasal düzenlemeler, miras ve mülkiyet transferi süreçlerini derinden etkiledi.

Artık, paylaşımı yapılan gayrimenkullerin satışı ya da devri için, tüm ortakların onayı ve noter huzurunda bulunmaları mecburi bir prosedür haline geldi. Bu değişiklik, tapu işlemlerinin daha sistemli ve yasal bir zeminde yürütülmesini amaçlıyor.

tapu

TAPU DEVRİ VE VEKALET

Paydaşlar, isterlerse tapu devir işlemlerini bir avukat aracılığıyla ya da vekaletname kullanarak yapabilirler. Bu süreçte, Tapu Sicil Müdürlüğü ve noterlik işlemleri eksiksiz yerine getirilmelidir. Gayrimenkulün sınırları açıkça belirlenmeli ve parseller doğru bir şekilde saptanmalıdır.

YAZILI ANLAŞMA KOLAYLIĞI

Aile bireyleri arasında, özellikle kardeşler arasında, noter onayı olmaksızın tapu devir işlemleri gerçekleştirilebilecektir. Bu durumda, yazılı bir anlaşma yapmak yeterli olacaktır. Bu düzenleme, aile içi emlak transferlerini basitleştirecek bir adımdır.

AVUKAT VEKALETİ VE ONAY SÜRECİ

Mirasın devri ya da emlak satışı için, hissedarların ortak onayı şarttır. Bu onay, işlemlerin yasal geçerliliğini sağlar. Bir avukata genel vekalet vermek, bu işlemleri kolaylaştırabilir.

Satış tamamlandığında, hissesini satanlara kararlaştırılan miktar ödenir. Bu adım, tapu satış sürecinin en kritik noktalarından biridir ve mülk sahiplerinin haklarını güvence altına alır.